Tarixi abidələr

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1162 tarixi-mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Bunlardan 58 abidə dünya əhəmiyyətli, 455 abidə ölkə, 649-u isə yerli əhəmiyyətlidir.  

         Tarixi-mədəniyyət abidələrinə aşağıdakılar daxildir:  

         Arxeoloji abidələr  - 663 

         Memarlıq abidələri  - 285 

         Monumental sənət abidələri- 31 

         Tarixi abidələr - 36 

         Ziyarətgahlar   - 140 

         Təbiət abidələri - 7

   
Gəmiqaya Gəmiqaya rəsmləri
 

 

«Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı» dini-mədəni abidə kompleksi

  "Naxçıvanqala" tarix memarlıq muzey kompleksi
 

 

  
Qazançı qalası (e.ə. 3-cü minillik) Əlincəqala (III əsr)
    
Əlincəçay Xanəgahı (XII-XIII əsrlər) Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi (VIII-XII əsrlər)
 

 

Qarabağlar türbəsi (XII əsr) Yusif Küseyir oğlu türbəsi (XII əsr)
 

 

  
Möminə xatın türbəsi (XII əsr) Came məscidi (XVIII əsr)
 

 

  
Xalq qəhrəmanı Babəkin abidəsi Gülüstan türbəsi (XIII əsr)
 

 

  
Kırna türbəsi (XIII əsr) Ordubad şəhərində buzxana abidəsi (XIV əsr)
 

 

 

 

Naxçıvan şəhərində buzxana abidəsi  (XII-XIV əsrlər) Culfa rayonunda Qazançı körpüsü (XVI-XVII əsrlər)
 

 

 
Imamzadə Kompleksi (XVI əsr) Zaviyə-Mədrəsə binası (XVII-XVIII əsrlər)
 

 

 

 

"İsmayılxan" (Şərq) hamamı (XVIII əsr) Aza Körpüsü (XVIII əsr)
 

 

  
Xan Sarayı (XVIII əsr) Xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsi
 

 

  
«Dədə Qorqud» abidəsi Hüseyn Cavid Məqbərəsi