Simpozium və konfranslar

  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik (8 fevral 2007-ci ildə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları). 405 s.
  2. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər (5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). 548 s.
  3. Behbud ağa Şahtaxtinski və Qars müqaviləsi (12 oktyabr 2011-ci il Behbud ağa Şahtaxtinskinin 130 illik yubileyi və Beynəlxalq Qars müqaviləsinin 90-cı ildönümünə həsr olunmus konfransın materialları). 88 s.